A Gemma Iskola szakmai fejlesztése

Kedvezményezett neve: GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt címe és célja: A Gemma Iskola szakmai fejlesztése

A támogatási összeget millió forint esetén: 44,982

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00028

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

Projekt részletes bemutatása:

37 hónapos programunkat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása érdekében
konstrukcióra annak érdekében dolgoztuk ki, hogy a szegedi székhelyű 2015 ös évben létrejött GEMMA ISKOLA Kft, mint a Csongrád megyei súlyos és
halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmény szakmai programja és munkatársaink szakmai kompetencia tovább fejlődjön. A program
megvalósulásával Csongrád megyében élő különböző fogyatékossággal élő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és az érintett családoknak segítő
szolgáltatásokat tudunk biztosítani. Célunk a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók egyéni sajátosságait szem előtt tartó, sokoldalú
személyiségfejlesztése, komplex gyógypedagógiai multidiszciplináris szemlélettel. A projektünk célcsoportja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézmények esetünkben – gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, ellátott gyermekei, valamint tanulói, pedagógusai. Programunk
egymásra épülő egymást segítő és kiegészítő programelemekből épül fel. Fenti programjainkat intézményünkhöz kapcsolódó belső és külső szakemberek segítségével kívánjuk megvalósítani.

Elérhetőség

06 62/891-800

gemmaiskolakft@gmail.com

6724 Szeged, Bakay Nándor u. 50.

7-es trolibusz – Leszállás: Bakay Nándor utca

90, 90F autóbusz – Leszállás: Csemegi-tó vagy Tisza Volán Zrt.

Nyitvatartás

Hétfőtől-Péntekig: 7:30 – 16:30
Hétvégén és ünnepnapokon: ZÁRVA
Szünidőkben ettől eltérő nyitvatartási idő is lehet

Megszakítás